1. Titulní stránka
  2. Jelen: Ze sklepa až do výlo...

Jelen: Ze sklepa až do výloh obchodů

Zpočátku Schicht a jeho synové dále operovali z „továrny“ ve svém domku v Rynolticích. V roce 1882 však popularita jejich jádrového mýdla vzrostla natolik, že byla výroba v tak malém měřítku dále neudržitelná. Došlo tak na stěhování na střekovské nábřeží v Ústí nad Labem, kde se Schichtovi usídlili v moderním komplexu s mydlárnou. Pozvolný rozvoj pokračoval a mýdlo s jelenem bylo populární ve stále větším počtu domácností – nejen v českých zemích, ale i v rámci celé Evropy. Heslo „Nakupuj levné suroviny, prodávej levně dobré zboží“ neslo své ovoce.

Schichtovy závody se vezly na vlně pokroku

Už v roce 1878, mnoho let před svou smrtí (zemřel v r. 1907), předává zakladatel firmy Georg Schicht závod svým čtyřem synům, z nichž byl nejschopnějším Johann. Ten se ve své době věhlasem řadil mezi takové persóny, jako byli průmyslníci Baťa či Škoda. Všichni synové však po otci podědili vlohy k podnikání a tak rodinná firma jen vzkvétala. Z velké části za to mohly progresivní a pokroková opatření, která v mnoha případech předběhla svou dobu.

To se týkalo kupříkladu mohutných investic do marketingu a reklamy. Již rok po založení ústeckého závodu zaměstnávala prvního obchodního cestujícího. Objevovaly se inzeráty v tisku, velkoplošné plakáty vylepované ve městech i plechové cedule dodávané do obchodů. Stálým odběratelům byly pro zákazníky věnovány propagační brožury a předměty, jako např. Schichtův kalendář. Vyhlašovaly se také různé spotřebitelské soutěže a později se firma nebránila ani natáčení reklamních spotů. Marketingová centrála společnosti sídlila ve Vídni a zaměstnávala odborníky z celého Rakouska-Uherska. Nejspíš i vy už jste zaslechli jeden z jejích nejslavnějších sloganů: „Čistota půl zdraví“.

Velký důraz kladli majitelé závodů také na blaho zaměstnanců. Ti měli k dispozici služby podnikového doktora (s moderní ordinací), šatny, kuřárny, sprchy, odpočívárny, ohřívárny donesených jídel, horkovzdušné topení, ventilaci, různé vzdělávací kurzy či zlevněné vstupy do městského divadla. Později vznikla i závodní jídelna či kinosál se zvukovou aparaturou, byla založena podniková školka a pro zaměstnance se začaly budovat domy a byty.

Největší rozvoj přinesl počátek 20. století

V roce 1906 se rodinný podnik změnil na akciovou společnost. Fakticky však firma zůstávala rodinou državou. Podíváme-li se na zastoupení členů správní rady, vidíme totiž samá příjmení Schicht nebo jejich příbuzných a jména ústeckých podnikatelů Petschek a Wolfrum. Prvním presidentem společnosti byl Johann Schicht (po jeho smrti v roce 1907 převzal křeslo syn Heinrich). Tato éra patřila k vůbec nejúspěšnějším v dějinách společnosti. V roce 1911 měla firma na 3 500 zaměstnanců a uvedla v Ústí nad Labem do provozu vůbec první ztužovnu tuku na evropském kontinentě. Denně přitom vyřizovala okolo 5 000 objednávek od některé ze zhruba sta tisíc firemních zákazníků. Podle některý údajů se na počátku století ročně prodávalo až 300 milionů kusů jádrového mýdla s jelenem ročně!

Prudký rozvoj podniku byl částečně zabrzděn přerušen 1. světovou válkou. V jejím průběhu však firma žádné velké hospodářské ztráty neutrpěla, neboť po celé válečné roky byly suroviny plynule zajišťovány z neutrálního Holandska. Firma stála roku 1930 také u zrodu mezinárodního koncernu Unilever, který dnes patří k lídrům světového obchodu s tuky, oleji a kosmetikou. Po 2. Světové válce přišlo znárodnění a výrobu jádrového mýdla s jelenem převzala společnost Setuza. I za socializmu se tak Jelen objevoval ve většině československých domácností. To se nemění ani dnes.

Proč právě jelen?

Ochranná známka a výrobek, Schichtovo jádrové mýdlo s jelenem, byly zaregistrovány až v roce 1891. Prokazatelně však byly na trhu k dispozici ještě mnohem dříve. Kdy a proč se na slavném jádrovém mýdle objevil slavný obraz jelena ve skoku? Jedno z možných vysvětlení přichází s nepříliš poetickým důvodem. Tuk pro výrobu mýdla byl vyráběn z kokosových ořechů, jejichž zbytky se sypaly na hromadu, kam je prý chodili žrát Jeleni.

Georg Schicht byl ale obecně velkým milovníkem této majestátní zvěře. Na Děčínsku měl velkou oboru s jeleny a je možné, že se jim snažil vzdát hold právě i prostřednictvím obrázku na populárním mýdle. Symbol jelena ve skoku přitom Schichtovy závody používaly i na jiné výrobky, v několika různých grafických variantách. Třeba jako jelen u lesa nebo značka Tři jeleni.

Odběr novinek

Přihlaste se k nejnovějším nabídkám a slevám